Finlandiya eğitim sistemi destekli okul.online ne kazandırır ?

Finlandiya Eğitim Sisteminde uzaktan eğitim, temelde, oyun odaklı ve  deneyimleyerek öğrenmeyi hedefler. Okul öncesi öğrencilerin eğitim yaşamlarının temelini attıkları yıldır. Okul.Online uzaktan eğitim modülü öğrencilerin; temel bilgi ve becerilere sahip, etkili iletişim kurabilen, özgür ve özgün düşünen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Uzaktan eğitimde de öğrencilerin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için farklı öğrenme stilleri göz önüne alınmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve akran çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan müfredat içerikli dersler, yaratıcı düşünme, ekolojik yaşam, yaşamsal beceriler, sanat ve spor etkinlikleri vb alanlarda beceri ve yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir. Evin organik ortamında da yaşam boyu öğrenme arzusu da gerçekleşmektedir.

Diğer bir ilginç nokta ise uzaktan eğitim okul öncesi eğitim alanında daha az sayıda öğrenciye birebir eğitim sağlanması olanağını güçlendiren bir imkan sunmaktadır.Bu durumda öğretmen daha özele inebilir ve çocuğun geleceği için çok önemli detaylar da kaçırılmamış olur.

Finlandiya eğitim sisteminde oyun sadece eğlence yada sosyalleşme aracı değildir; gerçek bir öğrenme yöntemi olarak kullanılır. Uzaktan eğitimde yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini çeşitli sunum ve videolarla hızlandırmak ve öğrenciye daha fazla söz hakkı tanımak mümkündür. Uzaktan eğitimde yaratıcılık, dikkat süresi, konsantrasyon ve problem çözme yeteneği gibi beceriler de yeni bir deneyim alanı kazanıyor. Bu deneyimde yaratıcı fikirlerini sunmak isteyen öğrenciler uygun zamanda aktarımlarını yapmak için sırasını beklerken dikkat ve konsantrasyon becerilerini de  geliştirmektedir.Bunun  yanı sıra ,dijital kaynakları kullanarak  problem çözme  sunumlarını aktarma becerilerini sergileyebilir. Bu platform gelecekte karşılarına çıkacak farklı çevrimiçi ortamlar için bir yeterlilik alanı da oluşturmaktadır. Yeni nesil  teknolojinin sunduğu imkanlarla sorgulayan, araştıran, eğitimden zevk alan bir kişi olarak eğitime dahil olabiliyor.

Akademik

Öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun, aylık ve haftalık temalar çerçevesinde; hedeflenen kazanımlar doğrultusunda, bütüncül yaklaşımı koruyan bir eğitim programı planlanmıştır. Bu planlanan içerikler online eğitim ortamında (zoom.us) öğretmen/öğrenci etkileşiminde ve sorumlu yetişkin desteğiyle yapılmaktadır.

Psikolog Desteği

Zor durumlarla başa çıkma becerisinin, problem çözme becerisinin, duygularını tanımlama ve ifade etme becerisinin, istek ve ihtiyaçlarını dile getirebilme becerisinin, öz düzenleme ve duygu kontrol becerisinin gelişimini desteklemek bu süreç içinde hedeflenmesi öncelikli olan konular arasında yer aldı.

Spor

Öğrencilerin düşünme becerileri kadar fiziksel gelişimlerini de destekleyecek etkinliklerin uzaktan eğitim platformunda yer alması mümkündür. Bu etkinliklerin motor ve beden gelişimini sağlamasının yanısıra eğlenceli ve oyun odaklı yapılandırıldığı bir aktivite programı söz konusudur.

Sanat

Çocuklar yaratıcı aktiviteleri düşündükleri zaman evde kapanmışlık duygusundan uzaklaşıyor ve varlık kazanıyorlar.Sanat aktivitelerini masal-drama etkinlikleri,görsel sanat uygulamaları, ritim orff etkinlikleri olarak genel başlıklarla özetleyebiliriz.