Öğretmen Koşulları ve Sözleşmesi

KULLANIM KOŞULLARI

1           TARAFLAR VE KAPSAM

 

1.1          İstanbul Kadıköy vergi dairesinin 0510276946 sicil numarasıyla kayıtlı Alfa  Sarf Malz.Tic.Ltd.Şti. (kısaca “Turkokulu.org” olarak anılacaktır), Turkokulu.org ve Okul.online domainleri üzerinden ve uygulama aracılığıyla bir çevrimiçi özel ders hizmet platformu (kısaca “Platform” olarak anılacaktır) sunmaktadır.

1.2          Buradaki kayıt koşulları Platform’a öğretmen olarak giriş yapan herkesi (Öğretmen olarak anılacaktır) kapsar. Öğretmen’lerin Platform’u ziyaret ederken ve sunulan işlev ve hizmetleri kullanırken sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenler. Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadığı takdirde, kişi platform üzerinden özel ders hizmeti sunamaz.

1.3          Bu Kayıt Koşulları, Platform’un sadece Öğretmen olarak kullanımı ve Platform’da sunulan hizmetlerden Öğretmen olarak yararlanılması durumunda geçerlidir. İşbu Kayıt Koşulları’nda yer almayan, başkaca koşullar yalnızca Turkokulu’nun bunları yazılı olarak kabul etmesi halinde dikkate alınacaktır.

1.4           Kayıt Koşulları’nda yer alan hükümler Turkokulu tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir neden göstermeden her zaman değiştirilebilir ve bu değişiklikler Platform’da duyurulur. Değişikliklerin duyurulmasından sonra öğretmen’in Platform’u kullanmaya devam etmesi halinde bu değişiklikler öğretmen tarafından kabul etmiş sayılacaktır.

 

1.5           Öğretmenler kişisel verilerinin korunması hakkındaki bilgilere Platform’da yer alan Gizlilik Politikaları’ndan ulaşabilir.

 

2           SÖZLEŞME KONUSU, HİZMET TANIMI

 

2.1          Öğretmenler ve Platform’a Kullanıcı olarak kayıt olan kişiler (“Kullanıcı” olarak anılacaktır.) Platform üzerinden çevrimiçi video ders (“video ders” olarak anılacaktır) gerçekleştirebileceklerdir.

 

2.2          Bir Öğretmen ve Kullanıcı arasında video ders gerçekleştirilmesi için anlaşıldığında, video ders için anlaşma doğrudan Öğretmen ve Kullanıcı arasında akdedilecektir (“Öğretmen Sözleşmesi” olarak anılacaktır.) Turkokulu Eğitim Sözleşmesi’nin akdedildiğine ilişkin onayı Öğretmen’e iletecektir.

 

2.3          Turkokulu, Platform’u yönetir ve Kullanıcılar için Öğretmen Sözleşmesi’nin Öğretmen adına düzenlenmesine aracılık eder. Turkokulu ayrıca Kullanıcılar’ın Platform’a katılımını sağlamakla ilgili hizmetler sunar. Turkokulu, ödemeleri Öğretmenler adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir. Ancak, Turkokulu Kullanıcılar ve Öğretmenler arasında akdedilen Öğretmen Sözleşmesi’ne taraf olarak katılmayacaktır, işbu Kayıt Koşulları’nın hiçbir hükmü Turkokulu’nun Eğitim Sözleşmesi’ne taraf olacağı şeklinde değerlendirilemez.

 

2.4           Turkokulu, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere Platform üzerinden ev ödevi sohbetleri veya video dersleri test etmek için ücretsiz deneme dersleri gibi başka hizmetler de sunabilir. Öğretmen belirli şartların varlığı dahilinde söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi ile bonus kazanabilir. Ancak Turkokulu’ın bu hizmetleri sunma ve bu yolla bonus sağlama zorunluluğu yoktur. Kullanım koşullarının işbu hükmü Turkokulu’nun bu ek hizmetleri sunma zorunluluğu bulunduğu veya işbu hükmün Kullanıcılar veya Öğretmenler’e bu hizmetleri talep etme hakkı verdiği şeklinde yorumlanamaz.

 

3           KAYIT, KANUNİ TEMSİLCİ ONAYI

 

3.1           Platform’u kullanmak isteyen Öğretmenler’in Platform’a kayıt olması gerekmektedir. Öğretmen, Platform’a kaydolurken Kayıt Koşulları’nı kabul etmektedir. Platform’a Öğretmen veya Kullanıcı olarak kayıt olmak kayıt olan kişinin inisiyatifindedir. Platform’a kayıt ücretsiz olarak yapılabilir. Öğretmen Platform’da hizmet sunmasını engelleyecek hiçbir kısıtlama bulunmadığını, örneğin kanuni veya sözleşmesel bir yükümlülüğü bulunmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

3.2          Öğretmen kayıt olurken kendisinden talep edilen tüm belgeleri, bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunduğunu taahhüt etmektedir. Öğretmen, daha sonra bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncellemelidir.

3.3          Turkokulu’ın Platform’a gelen kayıt talebini kabul etme zorunluluğu yoktur. Turkokulu, bir kişinin Öğretmen olarak kayıt talebini hiçbir gerekçe göstermeden reddetme ve mevcut Öğretmenler’in Platform’u kullanımını hiçbir gerekçe göstermeden iptal etme hakkını saklı tutar. Öğretmen’in Platform’da kazandığı kredinin hesaplanması ve ödenmesi için, Turkokulu’nun yazılı (ve eposta yoluyla) talebinden sonraki 7 gün içinde bir banka hesabı bildirmesi gerekir.

3.4          Platform’a kayıt olmak için bir yaş şartı aranmamaktadır. Ancak, Platform’daki video ders gibi ücretli hizmetlerin kullanımı için Kullanıcı’nın 14 yaşından, Öğretmen’in ise 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Eğer Kullanıcı veya Öğretmen belirtilen asgari yaşın altındaysa kanuni temsilcilerinin onayının alınmış olması gerekmektedir. Buna ek olarak Öğretmenin Platforma kaydı esnasında öğretmen olduğunu belgelendirmesi ve bu konuyla ilgili olarak Diploma, formasyon belgesi gibi belgeleri sunması gerekmektedir.

3.5          Turkokulu, kişisel bir Öğretmen hesabı oluşturarak Öğretmen’in Platform’a erişimini sağlar. Bu bağlamda Öğretmen, Turkokulu.org’un bilgilerin kendisine gönderilebileceği bir e-posta adresi bildirmekle yükümlüdür. Eğer bu e-posta adresi değişirse, Öğretmen yeni adresi Turkokulu.org’a derhal bildirmelidir.

 

4           TURKOKULU.ORG’UN ARACI KONUMU

 

4.1          Öğretmen bu anlaşma ile Turkokulu’na, Platform’da sunacağı uzmanlık bilgilerine yer vermesi ve Platform üzerinden Öğretmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirilmesi için destek sunmasına izin vermektedir. Ancak Turkokulu, Öğretmen Sözleşmeleri’nin gerçekleştirileceğini garanti etmemekte, ve bu bağlamda her hangi bir yükümlülük veya taahhüt altına girmemektedir.

 

4.2          Turkokulu, ödemeleri Öğretmen adına ve hesabına kabul etme hakkına sahiptir.

 

4.3          Bununla beraber Turkokulu, Öğretmen’in taahhüt ettiği hizmeti randevu zamanında sunmaması halinde Öğretmene ödeme yapmama ve Öğrenciye ücret iadesi yapma hakkına sahiptir.

5           EĞİTMEN’İN HAK VE SORUMLULUKLARI

5.1          Öğretmenler video ders sunmak için Platform’a kaydolabilirler. Öğretmenler kayıt sırasında hangi alanlarda (örn.: okul dersleri) video ders sunmak istediklerini belirtirler. Turkokulu’ın Öğretmenler’in bu alanlardaki uzmanlığını ve yetkinliğini kontrol veya teyit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcılar’dan Platform’a benzer bir alanda video ders talebi ulaşırsa, Turkokulu bir Öğretmen’e bunu iletebilir, ancak bildirme yükümlülüğü yoktur. Ayrıca Öğretmen’in de bu video ders taleplerine yanıt verme yükümlülüğü yoktur.

 

5.2           Öğretmenler ve Turkokulu arasında hiçbir istihdam, serbest hizmet veya ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır. Öğretmenler Turkokulu’ın talimatları ile bağlı değildir ve video ders düzenlemesinde de bağımsız bir şekilde hareket ederler. Ayrıca yasal işlemlerde Turkokulu’ı temsil etme yetkileri de yoktur.

 

5.3          Öğretmen Sözleşmeleri, Kayıt Koşulları’ndaki ilgili hükümler dikkate alınarak Öğretmen ve Kullanıcı arasında akdedilir.

 

5.4          Kullanıcı, Platform’dan özel video ders almak için kredi satın alarak Öğretmen’le bir Öğretmen Sözleşmesi akdedebilir. Video ders kredileri saat paketi şeklinde satın alınabilmektedir. Saat paketinde yer alan kredilerin anlaşılan süre içinde bitirilmemesi halinde bu kredilerin kullanım süresinin geçmiş olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Öğretmen Sözleşmesi’nin geçerlilik süresinin bitiminden belli bir süre önce Kullanıcı tarafından yenilemek istemediğinin bildirilmemesi halinde, sözleşmenin geçerlilik süresinin otomatik olarak uzayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Platformun Öğretmenler tarafından kullanılması platformda listelenen dersler için tarifelerin anlaşmasını gerektirir. Derslerin güncel fiyatları platformda yayınlanır, mevcut hüküm ve koşulların onaylanması ile bu tarifeler Öğretmen ve Turkokulu arasında kabul edilmiş sayılır. Turkokulu, satın alınacak kredilerin (paketlerin) tarifelerini ve ödenecek komisyonları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişiklikler, yalnızca böyle bir değişiklikten sonra aracılık edilen dersler / paketler için geçerlidir.

 

5.5          Bu video ders kredi ödemelerinin Öğretmen’e aktarılması süreci Turkokulu tarafından yürütülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça; bir video ders gerçekleştirildikten sonra, bu video ders birim kredisi Öğretmen’in Platform’daki kredi hesabına aktarılacaktır (Madde 6.2 dahilinde).

 

5.6          Öğretmen, akdedilen her Öğretmen Sözleşmesi için Turkokulu’a bir komisyon öder. Tüm komisyon hakkı Öğretmen Sözleşmesi neticesinde oluşur. Turkokulu’a komisyon ödenmesi (kesinti yoluyla) şu şekilde gerçekleşir: Eğer Kullanıcı ödenmesi gereken kredinin (saat paketinin) tamamını Öğretmen Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra peşin olarak ödüyorsa, komisyonun Turkokulu’a ödemesi de derhal peşin olarak yapılır; eğer Kullanıcı ödenmesi gereken krediyi (saat paketini) taksitle ödüyorsa, komisyon da taksitler halinde (taksitlerle orantılı ve Kullanıcı’nın ödeme zamanıyla paralel olarak) Turkokulu’a ödenir. Turkokulu, Öğretmen tarafından ödenmesi gereken komisyonu, Kullanıcı’nın ödemelerini (veya kredilerini) Öğretmen’e aktarırken mahsup etme ve ödemeleri komisyon tutarında eksik gerçekleştirme hakkını saklı tutar.

 

5.7          Bir video dersin gerçekleşmesinden sonra Turkokulu Kullanıcı’nın hesabından gerekli krediyi alır ve Öğretmen’in hesabına bu krediyi komisyon miktarını düşerek aktarır. Kullanıcı kararlaştırılmış bir video dersi öngörülen zaman diliminin dışında iptal eder ya da değiştirir veya derse katılım göstermezse, Turkokulu krediyi Kullanıcı’nın hesabından alabilir ve Öğretmen’in hesabına komisyon miktarını düşerek aktarabilir. Bu durumda ders gerçekleştirilmediği için Turkokulu’a ödenecek komisyon, gerçekleştirilen bir video ders için ödenecek komisyondan farklılık gösterebilir.

 

5.8           Kullanıcı’nın saat paketi kredilerinin belirlenen süre sınırı içinde kullanılmaması halinde, Turkokulu, süresi dolan kredilerin tamamını özel bir komisyon olarak alma hakkına sahiptir.

 

5.9           Güncellenen komisyonlar Platform’da duyurulur veya Öğretmen’e Turkokulu’ın uygun göreceği başka vasıtalar ile bildirilebilir.

 

5.10       Kullanıcı’nın bir Öğretmen Sözleşmesi’nden gelen satın alınmış ancak henüz harcanmamış kredilerine dair bir geri ödeme talebi varsa, ödemeye uygun olarak (geçmişe dönük) komisyon ödemesi de bununla orantılı olarak iptal edilir. Bu durumda, Öğretmen’den daha önce alınan söz konusu komisyona karşılık gelen kredi miktarı verilecektir.

 

5.11       Öğretmen bir Kullanıcı ile Öğretmen Sözleşmesi akdettiğinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmekle, özellikle de planlanan video ders saatlerine dikkat etmekle yükümlüdür. Öğretmen Sözleşmesi’ni sonlandırmak ancak kanunlardan kaynaklanan sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde veya Kullanıcı’nın rızasıyla mümkündür. Bu halde, Öğretmen’in, Öğretmen Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar nedeniyle Turkokulu’a ceza ve tazminat ödemesi gerekebilir.

 

5.12       Öğretmen akdettiği Öğretmen Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, yasal düzenlemeler, Öğretmen Sözleşmesi’nde ve işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen hükümlere göre hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Özellikle Platform’a yüklediği her türlü içeriğe ilişkin olarak gerekli kullanım haklarına sahip olduğunu ve bunların yasal düzenlemeler, ahlaki değerler ve üçüncü şahısların haklarını (telif, kişisel haklar veya ticari hakları gibi) ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.13       Öğretmen, diğer Öğretmenler tarafından sağlanan her türlü video ders içerği ve materyalleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.14       Öğretmen, kendisine Turkokulu tarafından sağlanan erişim verilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Öğretmen, kendi kullanıcı hesabından yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.

 

5.15      Öğretmen, hizmet kalitesinin kontrolü amacıyla verdiği tüm dersleri kaydetmek ve 60 gün muhafaza ederek Turkokulu.org’un talep etmesi halinde 24 saat içinde sunmak zorundadır. Öğretmen bu videoları Turokolu.org dışında kimseyle ve hiçbir platformda paylaşmayacağını taahhüt eder. Bu videoların güvenli muhafazası ve süresi sonunda silinmesi hususundaki tüm hukuki sorumluluk öğretmene aittir. Turkokulu.org’un bu hususa aykırı davranış tespit etmesi halinde, diğer hukuki hakları saklı kalmakla birlikte öğretmeni üyelikten çıkarma hakkı saklıdır.

 

5.16       Öğretmen; hesabının yetkisiz kullanıldığından şüphelenirse, bunu Turkokulu’na derhal bildirmekle yükümlüdür. Bir kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı şüphesi veya bir Öğretmen’in buradaki Kayıt Koşulları’yla çelişen faaliyeti söz konusu olduğunda, Turkokulu’ın bu kullanıcı hesabını kapatma yetkisi vardır.

 

6           KREDİ HESABI / ÖDEMELER

 

6.1          Öğretmen’in Platform’a kaydı başarıyla tamamlandıktan sonra, video dersler veya ek hizmetler (bonus) sunarak kazanacağı kredilerin aktarılması için Öğretmen’e bir hesap (“Kredi Hesabı”) açılır. Kredi Hesabı’na bir faiz uygulanmaz.

 

6.2          Öğretmenin ödemeye hak kazandığı ayı takip eden ayda, ayda bir kez, öğretmenin bilinen son banka hesabına havale/EFT yoluyla yapılır.

 

6.3          Turkokulu ile Öğretmen arasındaki ilişkinin sonlandırılması durumunda, Öğretmen’e henüz ödenmemiş olan kredinin tümü, bir sonraki ayın sonuna kadar Öğretmen’e ödenir.

 

6.4          Turkokulu tarafından Öğretmen’e yapılan ödemelere ilişkin her türlü vergi ve harç (örn.: gelir vergisi, katma değer vergisi, sosyal güvenlik primi) Öğretmen tarafından bildirilmeli ve ödenmelidir. Öğretmen, bu bağlamda Turkokulu’ı muaf tutmayı ve Turkokulu’in zararına hareket etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5          Turkokulu, üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışmaktadır. Öğretmen’e ödemeler ilgili hizmet sağlayıcılar üzerinden Turkokulu tarafından yapılır.

7           PLATFORMUN KULLANIMI

 

7.1          Turkokulu Platform’u temelde 7 gün 24 saat kullanıma hazır tutar. Ancak teknolojinin mevcut durumu ile hatasız çalışan bir yazılım garanti edebilecek hiçbir yöntem yoktur. Bu nedenle Turkokulu, Platform’un dayandığı yazılımın tamamen hatasız olduğunu ve hiçbir kesilmenin yaşanmayacağını garanti etmez. Ayrıca Platform, teknik bakım çalışmaları nedeniyle de geçici olarak kullanıma kapanabilir. Planlanmış teknik bakımlar Turkokulu tarafından Platform’da önceden duyurulur. Ancak Turkokulu güncellemeler hakkında Platform’da duyuru yapmakla yükümlü değildir.

 

7.2          Platform ve dayandığı yazılım telif hakkı ile korunmaktadır. Turkokulu tarafından önceden verilmiş bir yazılı izin olmaksızın yazılım, sağlanan kullanım hakkı kapsamı dışında kullanılamaz ve değiştirilemez. Benzer şekilde, Platform’un tasarımı ve özellikle de Platform’da paylaşılan içerik (örn.: veri tabanları, fotoğraflar, resimler, logolar, videolar, metinler, grafikler vb.) telif hakkı veya fikri mülkiyetin korunması hakkında kanunlar kapsamında korunmaktadır ve açıkça aksi belirtilmemişse Turkokulu’a aittir.

 

7.3          Turkokulu Platform’u etkileşime açık hale getirebilir. Bu, Kullanıcı ve Öğretmen’in birbirlerini değerlendirebilmelerini ve video derslere ilişkin kendi yorum ve değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlar. Turkokulu, bu yorumların asılsız veya yanıltıcı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü değildir. Öğretmen, yorumlarında doğru bilgilere yer vereceğini ve işbu Kayıt Kuralları ile yasal hükümlere uyacağını taahhüt etmektedir. Öğretmen kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası alındığı takdirde işleyebilir.

 

7.4          Turkokulu, özellikle aşağıda belirtilen içeriklere sahip notların ve içeriklerin tamamını veya bir kısmını silme hakkını saklı tutar

 

7.5          Öğretmen, aşağıda belirtilen içerikler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamakla Platform’da dağıtımının yasak olduğunu açıkça kabul beyan ve taahhüt eder:

 

7.5.1         ırkçı, pornografik, müstehcen, aşağılayıcı, kaba, şiddet içeren veya şiddeti önemsizleştiren ve ahlaka aykırı içerikler; diğer Kullanıcılar’a Öğretmenler’e veya 3. şahıslara karşı aşağılayıcı, incitici yorum veya tehditler; çocukların veya gençlerin büyüme veya gelişmelerine zarar verecek veya tehdit oluşturacak veya insan onurunu ya da yasalarla korunmuş diğer çıkarları ihlal eden içerikler; başkalarını suç teşkil eden veya başka türlü ahlak dışı eylemlerde bulunmaya teşvik edebilecek içerikler; başka bir Kullanıcı tarafından sağlanan veya Öğretmen’in kullanma hakkı olmayan tüm içerikler; virüs gibi güvenlik riski oluşturabilecek türde içerikler; Kullanıcılar’a, Öğretmenler’e veya 3. şahıslara istenmeyen reklam e postaları, junk e-postalar, “email bomb” türünde istenmeyen mesajlar vb. veya satış amaçlı 3. şahıslara ait bağlantı gönderimi.

7.6          Öğretmen, Turkokulu’a, Platform’da yayınlanan değerlendirmeleri, fotoğrafları, grafikleri, metinleri, sesli mesajları ve videoları Platform’da hazır bulundurmak ve reklam amacıyla kullanmak, işlemek, düzenlemek ve çoğaltmak için karşılıksız, münhasır olmayan , sürekli ve kısıtlamasız bir kullanım hakkı vermektedir.

 

7.7           Platforma ilişkin olarak veya Platform üzerinde data analizi araçlarının kullanılması yasaktır.

 

7.8          Turkokulu Platform’da sunulan hizmetleri hiçbir sebep göstermeden kısıtlama veya tamamen askıya ama hakkını her zaman saklı tutar. Hizmetlerdeki önemli değişiklik ve kısıtlamalar Platform’da önceden duyurulur.

 

7.9          Sunulan hizmetlerin kısıtlanması veya askıya alınması bu Kayıt Koşulları’nda değişikliğe sebep olmaz. Kayıt Koşulları’ndaki değişiklikler Turkokulu tarafından yalnızca madde 1.4’te verilen prosedüre uygun olarak gerçekleştirilir.

 

8           GARANTİ, ÖĞRETMEN SÖZLEŞMESİ İPTALİ

8.1          Kullanıcı ve Öğretmen arasındaki ilişkide kanundan kaynaklanan yükümlülükler geçerli olacaktır.

8.2           Öğretmen, Öğretmen Sözleşmesi’nin tamamını veya bir kısmını (örn.: tek bir video ders) yerine getirmez veya yetersiz bir şekilde yerine getirirse (örn.: derse katılmamak, derse geç katılım, mesleki yetersizlik, kullanıcıya uygunsuz davranış) Kullanıcı info@Turkokulu.org adresine sebebini belirterek şikayette bulunabilir. Bu durumda Turkokulu video dersin niteliğini kontrol eder ve Kullanıcı ile Öğretmen arasında aracılık etmeye çalışır. Kullanıcı ve Öğretmen, Turkokulu’ın her türlü kredi iadesi talebini gerçekleştirme ve miktarına karar verme yetkisini haiz olduğunu kabul ve beyan etmektedirler. Turkokulu Kullanıcı’nın talebini haklı bulması halinde, Öğretmen bu video dersler için kredi ödemesi alma hakkını kaybeder. Gerçekleştirilen video dersler için Öğretmen’in hesabına önceden aktarılmış olan krediler hesaptan düşülür. Öğretmen’in hesabında o anda yeterli kredi bulunmaması durumunda, Turkokulu Öğretmen’in daha sonra hak kazanacağı kredilerden tahsilat yapma, bu kredi tutarını mahsup etme veya bu tutarı nakit para olarak talep etme hakkını saklı tutar.

8.3           Bir Öğretmen tarafından ciddi bir ihlal gerçekleştirilmesi veya Öğretmen Sözleşmesi’nin yerine getirilmemesi durumunda, Kullanıcı’nın talebi üzerine, Kullanıcı için alternatif bir öğretmen bulmaya çalışılır. Alternatif bir Öğretmen bulunursa, önceki Öğretmen Sözleşmesi değiştirilen Öğretmen’e aktarılır. Öğretmen, Öğretmen Sözleşmesi’nin bu durumda bir başka Öğretmen’e aktarılmasını kabul etmektedir. Alternatif Öğretmen daha sonra orijinal Öğretmen Sözleşmesi’nde mutabık kalınan koşullara uygun olarak video dersleri düzenleyerek ilgili kredi ödemelerini alabilir; ayrıca devraldığı Öğretmen Sözleşmesi için (devralınan video ders kredi ödemeleri için) Turkokulu’a ilgili komisyonu da ödemekle yükümlüdür. Alternatif bir Öğretmen bulunamazsa veya kullanıcı alternatif Öğretmen istemezse, Öğretmen Sözleşmesi’ni olağanüstü fesih hakkı kullanılabilir.

 

9           SORUMLULUK

 

9.1          Turkokulu, yasal nedenden bağımsız olarak, sadece Turkokulu’nun ağır ihmali veya kastı sebebiyle zarar oluşması durumunda sorumlu olur. Turkokulu hafif ihmali durumlarında (yaralanma hariç) sorumlu olmayacaktır.

 

9.2           Turkokulu, Kullanıcı’nın Öğretmen’e karşı Öğretmen Sözleşmesi kapsamındaki ve diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Turkokulu özellikle Öğretmen Sözleşmesi’nin uygulanmasıyla bağlantılı olarak Öğretmen’in uğrayabileceği zararlardan sorumlu değildir. Öğretmen Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü talep ve iddialar doğrudan Kullanıcı’ya yöneltilmelidir.

 

9.3          Turkokulu, Kullanıcı veya Öğretmen tarafından Platform’a sunulan içeriklerden veya Platform’dan yönlendirilen web sitelerinin sunduğu içeriklerden sorumlu değildir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikler, ve özellikle bu bilgilerin kullanılması veya kullanılmamasından doğan zararlardan yalnızca ilgili web sitelerinin sağlayıcıları sorumludur. Bu bağlamda Öğretmen, diğer Kullanıcılar’ın ve Öğretmenler’in içeriklerini eleştirel bir şekilde incelemekten ve değerlendirmekten kendisi sorumludur.

10       EĞİTMEN’E DAİR YASAL SORUMLULUK REDDİ

 

10.1      Öğretmen; Platform’a yüklediği içerik nedeniyle, Turkokulu’ın Kullanıcılar’ın Öğretmen Sözleşmesi’nden doğan taleplerine veya diğer Kullanıcılar, Öğretmenler ve üçüncü şahısların adli veya adli olmayan yollarla, özel hukuk veya ceza hukuku kapsamındaki taleplerine maruz kalması durumunda, Turkokulu’ı muaf tutmayı ve Turkokulu’ın zarar görmemesini sağlamayı taahhüt etmektedir. Bu muafiyet, cezaları, tazminat masraflarını ve tüm hukuki savunma masraflarını da kapsar.

 

11       EĞİTMEN’İN CAYMA HAKKI

 

11.1      Öğretmen, tüketici olarak değerlendirilmesi halinde, Turkokulu’a karşı aşağıda açıklanan cayma hakkına sahiptir.

 

11.2       Öğretmen, Platform’a kayıt yaptırdığı günden itibaren 14 gün içinde, Turkokulu’la yaptığı Platform kullanımınına dair sözleşmeden hiçbir sebep göstermeden cayma hakkını haizdir.

 

11.3       Sözleşmeden cayma hakkını kullanabilmek için Öğretmen’in Turkokulu’a açık bir beyanla (örn.: posta veya eposta yoluyla gönderilen bir mektup ile) sözleşmeden caydığını bildirmesi gerekir. Öğretmen bunun için Platform’da bulunan İptal Formu’nu indirir, doldurur ve gönderir veya başka net bir açıklama kullanabiir. Kullanıcı bu seçeneği uygularsa, Turkokulu Kullanıcı’ya bu iptalin ulaştığına dair bir onay gönderecektir.

 

11.4       Cayma süresinin geçerliliği için Öğretmen’in bu süre sona ermeden önce cayma hakkını kullandığına dair bildirimi göndermesi yeterlidir.

 

11.5       Tüm bildirimler şu adreslere gönderilebilir posta olarak info@Turkokulu.org

 

12       SÖZLEŞME SÜRESİ / SONLANDIRILMASI

 

12.1      Turkokulu ile Öğretmen arasındaki Platform’un kullanımına ilişkin sözleşme ilişkisi, Öğretmen’in Platform’a başarılı bir şekilde kaydolmasıyla başlar. Hem Öğretmen hem de Turkokulu, bu sözleşme ilişkisini (Platform’un kullanımına ilişkin olarak) herhangi bir zamanda derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahiptir, bu durumda Öğretmen kaydı silinir. Yine de Turkokulu’ın, devam eden Öğretmen Sözleşmeleri’ni devam ettirmesi mümkündür.

 

13       SON HÜKÜMLER

 

13.1      Bu Kayıt Koşulları ve Öğretmen ile Turkokulu arasında yapılan diğer yazılı anlaşmalar arasında oluşan çelişkili durumlarda, diğer anlaşmaların hükümleri bu Kayıt Koşulları’ndan öncelikli olur.

 

13.2       İşbu Kayıt Koşulları hükümlerinden birinin geçersiz olması, Kayıt Koşulları’nın kalan kısmının etkilemez. Geçersiz hüküm, yasal geçerliliği olan ve Öğretmen ve Turkokulu’ın ekonomik çıkarlarına en uygun olacak başka bir hükümle değiştirilir.

 

13.3       Kuralları’nda “üçüncü şahıs” olarak bahsedilen kişiler, bir hukuki ve/veya ekonomik ilişki içinde olsalar dahi, Öğretmen olarak kayıtlı kişilerin ve Turkokulu’ın haricindeki tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

 

13.4       Bu Kayıt Koşulları’nda aksi belirtilmedikçe, ne Öğretmen ne de Turkokulu, diğer tarafın yazılı izni olmaksızın işbu Kayıt Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara devir veya temlik edemez.