Üyelik Seviyeleri

Üyelik planları

Online VIP Anaokulu Eğitim Programı

TRY 1,375.00

Ay başına
Bu paketin hedefi çocuğa evde tam bir anaokulu eğitimini kolej kalitesinde sunmaktır. Gerek akademik yönden gerekse sanat, spor ve yabancı dil dersleri okul ortamındaki derinlikte işlenir. Bu program kapsamında çocuğun ilgisi sürekli eğitim psikoloğu tarafından gözlemlenir ve sürekli eğlenerek öğrenmesi hedeflenir. Online VIP Anaokulu Paketi
 1. TEMEL BİLİŞSEL KAZANIMLAR PROGRAMI
 2. İNGİLİZCE PROGRAMI
 3. DENEY AĞIRLIKLI BİLİM PROGRAMI
 4. YARATICI DÜŞÜNME PROGRAMI
 5. GEMS – EKOLOJİK YAŞAM PROGRAMI
 6. AKIL OYUNLARI
 7. ROBOTİK KODLAMA (5 VE 6 YAŞTA)
 8. P4C (ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)
 9. İNTERAKTİF MASAL HİKAYE PROGRAMI
 10. DANS / BALE PROGRAMI
 11. EĞİTSEL ve FİZİKSEL KOORDİNASYON PROGRAMI
 12. ORFF VE PERKÜSYON PROGRAMI

Anaokulu İngilizce VIP Eğitim Programı

TRY 855.00

Ay başına
Çocuklar yabancı dili gelişmiş hayal gücü ve zekâlarıyla öğrenmeye çok açıktırlar. Online İngilizce Anaokulu Programımız, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. İNGİLİZCE PAKETİ ANAOKULU Çocuklar yabancı dili gelişmiş hayal gücü ve zekâlarıyla öğrenmeye çok açıktırlar. Online İngilizce Anaokulu Programımız, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. Temelini ‘Finlandiya Eğitim Sistemi’nden alan yabancı dil programımız ile çocuklar tüm gün oyun ve etkinliklerle İngilizceyi günlük hayatın bir parçası olarak kullanmayı öğreniyorlar. Dersler sanal sınıf ortamında Avrupa Dil Portfolyosu kurallarına uygun hazırlanmış planlamalara göre işlenmektedir. Siz de çocuğunuzun dünya vatandaşı olma yolundaki ilk adımını bizimle atın!.. Öğrencilerin online eğitim sürecinde; KIDS ONLİNE STARTER LEVEL, KIDS ONLINE LEVEL 1, KIDS ONLINE LEVEL 2 seviyelerinde temel iletişim becerileri, gramer kalıpları ve kelimeleri kazanması hedeflenmiştir. Bu kurlar Cambridge English dijital eğitim sistemi ve materyalleriyle desteklenmektedir.

Okuma Yazma Eğitim Programı (İlkokul 1. Sınıf)

TRY 775.00

Ay başına
Online eğitimde okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. 1.SINIF-OKUMA YAZMA Online eğitimde okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları materyallerle ilgili anlama gücünü canlı derslerde geliştirirler. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak ifade etme becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye çalışılır. Bununla beraber görsel ve yaratıcı okuma zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü olarak ifade ederler. HEDEF KAZANIMLAR:
 •  Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar.
 • Cümle okuma-yazma çalışmaları yapar ve cümlelerden metinler oluştururlar.
 • Dinleme ve izleme becerisini; dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler.
 • Okuma kurallarına uyarak okuduğu metni tam ve doğru olarak anlarlar.
 • Kitap okumaya istekli olurlar.
 • Şekil, sembol ve işaretleri tanırlar.
 • Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirirler.
 • Konuşma kurallarına uyarlar.

Türkçe – Matematik Eğitim Programı (İlkokul 1,2,3 ve 4. Sınıflar)

TRY 1,075.00

Ay başına
Online derslerin amacı öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel okuma becerilerini arttırmaktır. Güncel bilgileri takip edebilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek ana hedeftir.

İLKOKUL  – TÜRKÇE OKUMA YAZMA EĞİTİMİ

Online derslerin amacı öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel okuma becerilerini arttırmaktır. Güncel bilgileri takip edebilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmek ana hedeftir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve okuma tekniğini kusursuz hale getirmek için çalışmalar yapılır. Boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığının kazandırılması üzerinde durulur.

HEDEF KAZANIMLAR;

 • Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.
 • Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.
 • Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

İLKOKUL  MATEMATİK EĞİTİMİ

Matematik dersinin amacı; matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte dijital oyun ve görsellerden faydalanarak pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır.

HEDEF KAZANIMLAR

 • Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar.
 • Zihinden hesaplamalar yaparlar.
 • Dört işlem becerisine sahip olurlar.
 • Problem kurarlar ve çözerler.
 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler.
 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.

İlkokul Destek Eğitim Programı

TRY 1,375.00

Ay başına
Bu destek paketinin hedefi ilkokul kademesindeki çocuğun güvenli ve konforlu ev ortamında online ilkokul eğitimi almasıdır. Program ilkokul devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Temel hedef; çocuğun, hangi okula kayıtlı olursa olsun kolej kalitesinde bir eğitim ile donanımlı hale gelmesidir. Bu program kapsamında çocuğun ilgisi sürekli eğitim psikoloğu tarafından gözlemlenir ve sürekli eğlenerek öğrenmesi hedeflenir. İlkokul Destek Paketi
 1. TEMEL AKADEMİK KAZANIMLAR PROGRAMI
  • Türkçe ve Yaratıcı Düşünme Eğitimi
  • Matematik ve Akıl Oyunları Eğitimi
  • Hayat Bilgisi ve Ekolojik Yaşam Eğitimi
  • Robotik- Kodlama-STEM Eğitimi
  • Bilişim ve dijital farkındalık eğitimi
  • Fen Doğa Eğitimi
 1. İNGİLİZCE PROGRAMI
 2. SANAT VE SPOR PROGRAMI
  • Drama ve duygu eğitimi
  • Görsel sanatlar ve yaratıcı çizerlik
  • Ritim Orff Programı
  • Eğitisel ve Fiziksel koordinasyon
  • Kulüp çalışmaları

İlkokul İngilizce Eğitim Programı

TRY 1,015.00

Ay başına
Çocuklar yabancı dili gelişmiş hayal gücü ve zekâlarıyla öğrenmeye çok açıktırlar. Online İngilizce İlkokul Programımız, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. Çocuklar yabancı dili gelişmiş hayal gücü ve zekâlarıyla öğrenmeye çok açıktırlar. Online İngilizce İlkokul Programımız, çocuklara İngilizceyi aktiviteler ile yaparak ve yaşayarak öğretmeyi hedefliyor. Temelini ‘Finlandiya Eğitim Sistemi’nden alan yabancı dil programımız ile çocuklar tüm gün oyun ve etkinliklerle İngilizceyi günlük hayatın bir parçası olarak kullanmayı öğreniyorlar. Dersler sanal sınıf ortamında Avrupa Dil Portfolyosu kurallarına uygun hazırlanmış planlamalara göre işlenmektedir. Siz de çocuğunuzun dünya vatandaşı olma yolundaki ilk adımını bizimle atın!.. Öğrencilerin online eğitim sürecinde; KIDS ONLİNE STARTER LEVEL 3, KIDS ONLINE LEVEL 4, KIDS ONLINE LEVEL 5 seviyelerinde temel iletişim becerileri, grammer kalıpları ve kelimeleri kazanması hedeflenmiştir. Bu kurlar Cambridge English dijital eğitim sistemi ve materyalleriyle desteklenmektedir. İlkokul seviyesindeki dersler oyun ve eğlence odaklı konuşma dersleriyle de yapılandırılmıştır.

Bale / Dans Eğitim Programı

TRY 200.00

Ay başına
Bale programı oyunlaştırma metodu yoluyla öğrencilerin ekran karşısında bu disiplini kazanmalarına destek vermektedir. Bale programı online ortamda hem enerji atabilecekleri hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir aktivitedir. Çocuklarınızın dans ile tanışmasını, yeteneklerini ve bedenini keşfetmesini, sosyalleşmesini ister misiniz? Bale programı oyunlaştırma metodu yoluyla öğrencilerin ekran karşısında bu disiplini kazanmalarına destek vermektedir. Bale programı online ortamda hem enerji atabilecekleri hem de sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir aktivitedir. Öğrenciler uzaktan da olsa bale disiplinini alıp bale yapmaya başlayabilirler. Bunun için yer önemli değil. Evinizde internetinizin olması yeterlidir.

Yaratıcı Drama Eğitim Programı

TRY 200.00

Ay başına
Öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimi için yapılandırılmış, rol alma ve canlandırma ile oynayarak yeniden yaşatma ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Öğrencinin sosyal ve duygusal gelişimi için yapılandırılmış, rol alma ve canlandırma ile oynayarak yeniden yaşatma ve farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Online drama eğitimi, anasınıfı ve 1,2 ve 3 ve 4. sınıflarımızda programın içinde yer almaktadır.

Satranç Eğitim Programı

TRY 350.00

Ay başına
Satranç eğitimi çocuklar için başlangıç düzeyindedir. Sıkılmadan eğlenerek keyifle başlangıç düzeyinde satranç oynayabileceksiniz. Satranç kursu sonunda satranç tahtası ve taşlarını tanıyabilecek, taşların da hareketlerine hakim olacaksınız. Şah mat kavramını biliyor, şah çekebilir, şah mat yapabilir ve şahınızın da mat edilmesine engel olabileceksiniz.
 • Satranç takımı malzemelerini tanıyabileceksiniz.
 • Satranç tahtasına hakim olabileceksiniz.
 • Satranç taşları dizilişini hızlı ve hatasız yapabileceksiniz.
 • Satranç taşlarının özelliklerini bilerek, hareketlerini doğru yapabileceksiniz.
 • Şah mat yaparak oyunu kazanabileceksiniz.
 • Zevkle satranç oynayabileceksiniz.

İlkokul Online Özel Ders

TRY 99.00

Ay başına
Türkiye ‘nin ya da Dünyanın neresinde olursanız olun, çocuklarınızın dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. İlkokul kademesi 1.2.3 ve 4. Sınıf düzeyinde farklılaştırılmış Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi özel dersleri veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel etkileşimli dersler ve öğrencinin sosyo-duygusal gelişimini takip eden rehberlik anlayışıyla yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz. Türkiye ‘nin ya da Dünyanın neresinde olursanız olun, çocuklarınızın dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. İlkokul kademesi 1.2.3 ve 4. Sınıf düzeyinde farklılaştırılmış Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi özel dersleri veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel etkileşimli dersler ve öğrencinin sosyo-duygusal gelişimini takip eden rehberlik anlayışıyla yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz. Okul.online’ ın  ilkokulda farklılaştırılmış ders  müfredatında;
 • Temel Türkçe eğitimi (MEB alt yapılı temel müfredat )
    *Zenginleştirilmiş Türkçe eğitimi (yaratıcı okuma: görsel, eleştirel, analitik ve felsefe temelli okuma, anlama, yorumlama )  
 • Temel Matematik eğitimi ( MEB alt yapılı temel müfredat )
    *Dijital Matematik eğitimi ( Akıl ve Strateji oyunlarıyla harmanlanmış Matematik)  
 • Temel Hayat Bilgisi eğitimi (MEB alt yapılı temel müfredat )
       *Ekolojik Yaşam temalı Hayat Bilgisi  (Bilim, doğa ve canlı yaşamına dair farkındalık arttıran program)   Özel ders (yada derslerin)  seçimi ve programlanması nasıl olmaktadır? Bir ya da birden fazla ders seçebilirsiniz. Öğrencinin akademik seviyesi ve ebeveynin tercihleri doğrultusunda esnek bir program yürütülmektedir. Ders saatleri eğitim koordinatörü ve ebeveyn arasında programlanmaktadır. Program saatleri öğrenci ve öğretmenin ders programına uyan ortak saatler olarak belirlenmektedir.

Ortaokul Online Özel Ders

TRY 99.00

Ay başına
Türkiye ‘nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, çocuklarınızın dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. Ortaokul kademesi 5,6,7 ve 8. sınıflar düzeyinde dikkati arttıran ve öğrenme kalitesini garantileyen özel dersler veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel bol etkileşimli derslerle yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz. Türkiye ‘nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, çocuklarınızın dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. Ortaokul kademesi 5,6,7 ve 8. sınıflar düzeyinde dikkati arttıran ve öğrenme kalitesini garantileyen özel dersler veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel bol etkileşimli derslerle yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz. Okul.online’ ın  ortaokul farklılaştırılmış ders  müfredatında;
 • Zenginleştirilmiş Türkçe eğitimi (yaratıcı okuma: görsel, eleştirel, analitik ve felsefe temelli okuma, anlama, yorumlama )
 • Zenginleştirilmiş Matematik Eğitimi ( Akıl ve Strateji oyunlarıyla harmanlanmış Matematik)
 • Zenginleştirilmiş Fen Bilimleri Eğitimi (Ekolojik yaşam temalı Bilim programı )
  Özel ders (ya da derslerin)  seçimi ve programlanması nasıl olmaktadır? Bir ya da birden fazla ders seçebilirsiniz. Öğrencinin akademik seviyesi ve ebeveynin tercihleri doğrultusunda esnek bir program yürütülmektedir. Ders saatleri eğitim koordinatörü ve ebeveyn arasında programlanmaktadır. Program saatleri öğrenci ve öğretmenin ders programına uyan ortak saatler olarak belirlenmektedir.

Lise Online Özel Ders

TRY 99.00

Ay başına
Türkiye ‘nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, gençlerin dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. Lise kademesi 9, 10, 11,12. sınıflar düzeyinde dikkati arttıran ve öğrenme kalitesini garantileyen özel dersler veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel bol etkileşimli derslerle yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz.
Türkiye ‘nin ya da dünyanın neresinde olursanız olun, gençlerin dijital ortamda iyi ve etkili bir eğitime kavuşması mümkündür. Lise kademesi 9, 10, 11,12. sınıflar düzeyinde dikkati arttıran ve öğrenme kalitesini garantileyen özel dersler veriyoruz. Okul alt yapısında yetişmiş deneyimli kadrosu, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve hızına özel bol etkileşimli derslerle yüzlerce öğrenciye ulaşıyoruz.   Okul.online’ ın  ortaokul farklılaştırılmış ders  müfredatında;
 • Zenginleştirilmiş Türk Dili Edebiyatı Eğitimi ( Yaratıcı okuma: görsel, eleştirel, analitik ve felsefe temelli okuma, anlama, yorumlama )
 • Zenginleştirilmiş Matematik Eğitimi ( Akıl ve Strateji oyunlarıyla harmanlanmış Matematik )
 • Zenginleştirilmiş FİZİK, KİMYA ve BİYOLOJİ Eğitimi (Deney, Bilim ve Doğa temelli )
Özel ders (ya da derslerin)  seçimi ve programlanması nasıl olmaktadır? Bir ya da birden fazla ders seçebilirsiniz. Öğrencinin akademik seviyesi ve öğrencinin tercihleri doğrultusunda esnek bir program yürütülmektedir. Ders saatleri eğitim koordinatörü ve ebeveyn arasında programlanmaktadır. Program saatleri öğrenci ve öğretmenin ders programına uyan ortak saatler olarak belirlenmektedir.

Deneme Dersi

Ücretsiz